Cookies

Sådan betaler du skat af investering

25-10-2019 13:13 |  Folkedanseren |  CMS Admin
Desværre er det stadig sådan, at gennemsnitsalderen for folkedansere er relativ høj. Til gengæld er det sådan, at de fleste folkedansere har en pensionsordning, der snart kommer til udbetaling.

Det betyder også, at de fleste folkedansere bør interessere sig for SKAT i forhold til investering. Derfor har vi lavet denne guide. Du kan få mere information om skat på investering på invested.

I forhold til pensionsopsparing så beskattes afkast af aktier i de ordninger med 15,3% årligt. Det er godt sammenlignet med de skattesatser, som ellers gælder for frie midler. 

Men midlerne på en pensionsordning er desværre også bundet til din pensionsalder. Det skal du være opmærksom på.
Man har dog en særligt en skattefordel, hvis man på indbetalingstidspunktet kan fratrække indskud på liv- og ratepensionsordninger i topskatten og kan undgå at betale topskat, når ordningerne kommer til udbetaling. 
Såfremt ens totale realiserede gevinst på din investering i aktier og aktiebaserede investeringsforeninger samt udbytter herfra er over progressionsgrænsen, så betaler man 42% i skat i stedet for 27% af den del af beløbet, der ligger over progressionsgrænsen. Dette er i hvert fald gældende i 2019. I dette tilfælde kan man eventuelt minimere sin skat, hvis man besidder aktier med urealiserede tab.

Du kan også læse mere om skattereglerne på afkast på tradersiden daytrader.dk.

Har man f.eks. aktier, som man har ejet igennem mange år og som derfor indeholder såkaldte urealiserede aktiegevinster, kan man overveje – hvis gevinsterne er store _ at realisere en del af disse gevinster, hvis ens samlede aktieindkomst ligger under progressionsgrænsen. Man kan eventuelt tænke over dette i forbindelse med en re-balancering af ens samlede portefølje, hvis man f.eks. besidder enkelte aktier, som er steget voldsomt og som derved relativt set er kommet til at fylde for meget i porteføljen. Har man en ægtefælle, skal man ligeledes indtænke dennes eventuelle aktieindkomst og bundfradrag. Dog bør man naturligvis altid realisere sine gevinster uanset skattesats, hvis der er tale om aktier, man ikke længere tror på.

Det kan lyde kedeligt at tænke over skat i forbindelse med investering, men når man har ro på finanserne, så får man det meget bedre med sig selv – og det kan helt sikkert også mærkes, når man danser folkedans. Der er derfor ingen grund til at udlade at kigge på skat i forbindelse med ens pension. Og hvem ved, måske kan man ligefrem ende med at få mere ud af det, end man troede. 
Vidste du at...Gå til shop - tilkøb til din klub >>

 


Delete item?