<![CDATA[Folkedanseren.dk - Folkedans Danmark News]]> http://folkedanseren.dk/wwwpublic/club/news/cmsnewsrss.aspx?clubid=5834&newsstate=1&language=da&limit=6&descriptionlength=300&paragraphid=26337&newspageid=18607 Folkedanseren.dk en 10 <![CDATA[Folkedanseren]]> http://Folkedanseren.dk/Portals/Folkedanseren/Images/Loginbox_logo.png http://Folkedanseren.dk <![CDATA[Danse og koncept for B&U konkurrencer i 2019]]> http://folkedanseren.dk/cms/default.aspx?clubid=5834&m=6768475&cmsid=659&pageid=18975 http://folkedanseren.dk/cms/default.aspx?clubid=5834&m=6768475&cmsid=659&pageid=18975 Fri, 12 Oct 2018 18:01:37 GMT <![CDATA[DM 2019; koncepter, danse og tilmelding]]> http://folkedanseren.dk/cms/default.aspx?clubid=5834&m=6768481&cmsid=659&pageid=18975 http://folkedanseren.dk/cms/default.aspx?clubid=5834&m=6768481&cmsid=659&pageid=18975 Fri, 12 Oct 2018 18:01:22 GMT http://folkedanseren.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=6768481 <![CDATA[Regionskonkurrencer; danse, koncept og tilmelding]]> http://folkedanseren.dk/cms/default.aspx?clubid=5834&m=6768482&cmsid=659&pageid=18975 http://folkedanseren.dk/cms/default.aspx?clubid=5834&m=6768482&cmsid=659&pageid=18975 Fri, 12 Oct 2018 18:01:06 GMT