Pulje til støtte for unges deltagelse i”Instruktøruddannelse DRAGT, praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter”

Puljens formål er at få unge til at uddanne sig indenfor dragtområdet for derved at bevare og videregive viden om danske folkedragter. 

Puljen giver økonomisk støtte til unge, som ønsker at deltage i ”Instruktøruddannelse DRAGT, praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter” og ”Efteruddannelse DRAGT, praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter”


Ansøgning skal indeholde oplysning om alder, specifikation af forventede omkostninger, om der søges eller er givet tilskud fra anden side og i givet fald hvor meget og oplysninger om, hvor og hvordan ansøger vil benytte sin erhvervede viden. 
Eksempel: Undervisning i lokalforening, region eller andet

Ansøger skal være under 30 år og medlem af Folkedans Danmark.
Tilskud fra puljen kan tildeles mere end en gang. 

Efter tildeling af tilskud skal der aflægges rapport til dragtudvalget for gennemført ophold og også gerne indlæg i Trin og Toner og/eller omtale på facebook af uddannelsen.

Ansøgning sker til dragtudvalget, der indstiller ansøger til styrelsen, som endelig afgør ansøgningen.
Ansøgning skal ske på ansøgnings-blanketten herunder.

Puljens midler er tilvejebragt via overskud fra afholdelse af Nordisk Dragtseminar 2018. Puljen oprettet juni 2019Ansøgningsformular om støtte for unges deltagelse i

”Instruktøruddannelse DRAGT, praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter”


Husk at trykke på "Send"-knappen når formularen er udfyldt!


Email
 
Ansøgers fulde navn: (*)
Fødselsdato: (ansøger skal være under 30 år) (*)
Medlems nr. i Folkedans Danmark (*)
Specifikation af forventede omkostninger = årets deltagerpris. (Der ydes ikke tilskud til transport) (*)
Søgt midler fra andre puljer/fonde, søgte beløb angives:
Modtaget midler fra andre puljer/fonde, beløb angives:
Oplysning om hvor den erhvervede viden tænkes benyttet. Undervisning i lokalforening, region eller andet. (*)
Dato og underskrift: (*)