Opvisning og legestue - AFLYST

Lørdag den 21. marts 2020 kl. 17:30

Sted: Skolen på Nordensplads, Sofus Franks Vænge 32,
          2000 Frederiksberg.

Program: 17:30 Start - Opvisning.
                 18:30  Fællesspisning - husk madkurven og service.
                 19:30  Fællesdans med børn og voksne.
                 21:00  Kafe og kage.
                 21:30  Fællesdans fortsat.
                 22:30  Tak for i aften med sang.

Instruktør: Jørgen Madsen, Lene Haslund.
                   Jesper Stuhr Madsen, Christine Haslund.
Musik:       Jørgen Hanskov m. fl.

Entre: Unge under   7 år   Gratis
           Unge under 16 år   kr. 25,00
           Unge under 26 år   kr. 35,00
           Unge over   26 år   kr. 75,00

  Indbydelsen kan hentes her.  

Arrangør: Hjemstavns Folkedanserne Frederiksberg