Kulturnatten i København

Fredag d. 11. oktober 2019 kl. 18:00 - 24:00 

Vi vil gerne have tilkendegivelse fra foreningerne
om de vil deltage med ca. 10 - 12 dansere pr. time
hele aftenen kl. 18 - 24.
Regionen afholder udgifterne til armbånd

Kontakt regionsformand Leif Madsen, tlf. 2372 1819
eller e-mail: helleogleif.madsen@mail.dk