Folkedans Danmark præsenterer her forskellige spændende uddannelser


Uddannelsestilbuddene spænder over:
  •  Uddannelse som danseinstruktør 
  •  Uddannelseskurser for dansere
  •  Uddannelse som instruktør i dragtsyningsteknikker
  •  Efteruddannelse for instruktører i   dragtsyningsteknikker
Du kan læse mere om indholdet på de enkelte sider. Skulle du have spørgsmål i forbindelse med uddannelserne, er du altid velkommen til at henvende dig til Folkedans Danmarks sekretariat eller den relevante kursusleder. 

Udover vores uddannelser, tilbyder vi også en række kurser.
Du kan læse om vores kurser her.

Efteruddannelse på Sjælland

Høng Landbrugsskole er rammen om efteruddannelsen for dig, som gerne vil have inspiration til den nye sæson. 
Kurset henvender sig både til instruktører og instruktøraspiranter samt rutinerede dansere, som har lyst til at gå mere i dybden med undervisningsmetoder, danseforståelse og danseudførelse.

Læs mere om kurset her.   


Instruktøruddannelse DRAGT

Uddannelsen foregår hvert år i september måned, og er baseret på at formidle en viden om danske folkedragter og de teknikker, man har brug for ved rekonstruktion af dragter til brug for folkedans.
Uddannelsen er en kompetent indføring i de danske folkedragter samt kulturarven indenfor tekstilformidling. Uddannelsen henvender sig til alle tekstil- og dragtinteresserede i Norden.
Uddannelsen er baseret på faste hold efter det antal år, man har deltaget, men med fællestimer om aftenen. Den omfatter 6 hold, som skal tages i rækkefølge. Ved afslutningen har man gennemgået de grundlæggende teknikker, som vi finder brugt på danske folkedragter, indenfor tilskæring, sy teknik og broderi.
Man får desuden gennem foredrag og studier af landlige klædedragter fra ca. 1750 til 1860 kendskab til den kulturhistoriske baggrund i den periode, hvor dragterne blev brugt.

Læs mere om uddannelsen her 


Efteruddannelse i dragtsyningsteknikker

Instruktør-dragt, praktisk og teoretisk efteruddannelse

Uddannelsen foregår på Brenderup Højskole på Nordvestfyn i februar måned.
Uddannelsen er beregnet for elever, der har afsluttet Folkedans Danmarks instruktøruddannelse - dragt, praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter, men der kan optages elever, der har gennemgået grundforløbet indenfor emnet på grunduddannelsen kan søge om optagelse på uddannelsen.  Eksempel: Er emnet strikning, skal man have gennemgået faget strikning for at kunne søge om optagelse.
Der er plads til 25 elever, og optagelse finder sted efter først til mølle princippet.

Læs mere om efteruddannelsen her. 

Instruktøruddannelsen

Instruktøruddannelsen er for dig, som gerne vil uddannes i at undervise i folkedans. Holdet er tilrettelagt efter deltagernes udgangspunkt og vil rumme både begyndere, let øvede og øvede. Undervisningen tilrettelægges, så man arbejder med netop det, man har behov for. Instruktørerne er Per Jensen, Peter Eget og Jesper Madsen.

Gå ikke glip af en spændende uge fyldt med dans, musik og glade mennesker.
Læs mere og tilmeld dig her: Instruktøruddannelsen

Der er mulighed for tilskud/friplads på uddannelsen for alle under 40 år.
Læs mere og hent ansøgningsskema under Puljer og Fonde.

Masterclass – et inspirationskurus for instruktører

Masterclass er overbygningen på instruktøruddannelsen. Kurset er for erfarne instruktører, der ønsker inspiration og dygtige instruktører, som gerne vil udvikle sig. Instruktørerne er Christian Obel og Kristian Bugge.

Læs mere og tilmeld dig her: Masterclass

Der er mulighed for tilskud/friplads på uddannelsen for alle under 40 år.
Læs mere og hent ansøgningsskema under Puljer og Fonde.