Udvalgsmedlemmer


Formand:       Jan Kirk Todsen
                      Tlf.: 21 25 18 20, E-mail: jan@folkedans.dk

Medlem:        Bent Hansen
Medlem:        Mette Inge Baltsersen
Medlem:        Inge Sølling

Administrationsudvalget er et udvalg nedsat af styrelsen, der forbereder administrative sager forud for styrelsesmøderne og fremsender bilag til behandling og vedtagelse i styrelsen.
Administrationsudvalget behandler følgende emner: DIF, Arkivudvalget, generel økonomi, budget, årsregnskab og sekretariatet samt andre spørgsmål af administrativ karakter.
Administrationsudvalget består af Formand, Næstformand, Økonomiansvarlig og Sekretær samt evt. et ekstra udpeget styrelsesmedlem.

Arkivudvalget

Arkivudvalget mødes jævnligt på sekretariatet i Odense for at vedligeholde arkivet. Udvalget rydder op,  registrerer effekter og scanner gammelt materiale ind på elektroniske medier. Det er et vigtigt arbejde, der sikrer nem tilgængelighed til Folkedans Danmarks enorme arkiv. Arkivet er først og fremmest til glæde for eftertiden, men benyttes allerede i dag af studerende og forskere.

Udvalget består af:
Formand:        Anne-Grethe Hansen
                       Tlf.: 6489 1477, E-mail: agh.spejder@gmail.com

Medlem:         Poul Larsen 
Medlem:         John Larsen
Medlem:         Rebekka Correl
Medlem:         Annette Knudsen
Styrelsens kontaktperson: Jan Kirk Todsen