Udvalgsmedlemmer


Formand:        Mette Inge Baltsersen
                          mette@folkedans.dk     Tlf.: 28 15 73 04                                   

Medlem:           Rikke Rasmussen
Medlem:           Pernille Gregersen    Se mere om Børn og unge under aktiviteter. 


Hvad laver vi?

B&U-udvalget arbejder med alt hvad der hidrører børn og unge - undtagen konkurrencer. B&U-udvalgets arbejde består i at sikre vore B&U-medlemmers interesser og sørge for at der er tilbud og arrangementer specielt til dem. De samler trådene og prøver at have et overblik over dem. Udvalgsmedlemmerne deltager i så mange B&U-aktiviteter så muligt for at se og høre hvad, der sker i foreningerne og regionerne. De spotter de gode initiativer og ildsjæle og søger at sprede de gode idéer ud til andre.

Udvalgets medlemmer skriver artikler til Trin & Toner, arrangerer forskellige events, deltager hvert år i regionskonferencen, reviderer undervisningsmateriale, får idéer til nye tiltag, søger fonde, rekrutterer unge mennesker til udvalgsarbejde, varetager B&U-arbejde i Nordlek-regi og meget andet.

De vil gerne være flere i B&U-udvalget, så hvis du interesserer dig for B&U og har lyst til at varetage denne del, så kontakt formanden for B&U-udvalget og og hør mere.

Puljer og fonde til B&U-formål

Er du interesseret i at søge midler til B&U-aktiviteter i din forening?  
Her har vi listet de puljer og fonde, der kan søges til B&U-aktiviteter:

Jubilæumsfonden  
Denne fonds midler er øremærket til B&U-aktiviteter.
 
Vennekredsen 
Vennekredsens midler er ligeledes øremærket til B&U-aktiviteter.

Initiativpuljen 
Disse midler kan søges til alle nye initiativer, der falder indenfor Folkedans Danmarks formålsparagraf.

Frøken Karen Fischer Hansens rejselegat 
Dette legat uddeles til rejseomkostninger til udlandet for hold udsendt af Folkedans Danmark.

A. Thyregaards mindefond 
Mindefonden kan søges af folk, der vil dygtiggøre sig indenfor deres felt. Det kan fx være kurser eller højskoleophold.


På undersiden Puljer og fonde  kan du læse hvilke krav man skal opfylde for at kunne få tildelt midler og hvordan man søger. Læs beskrivelserne grundigt og husk at medsende de ting, der står nævnt under "generelt".