DF-styrelsesmøder

Endeligt referat fra møde i styrelsen

Referat:  23. februar 2019 med Reg..docx

Referat:  referater 25.5.2019.docx   

Region Hovedstaden
Regionsformand Leif Madsen - Båstrupvej 555, 3480 Fredensborg - Tlf.: 2372 1819
E-mail: 
helleogleif.madsen@mail.dk