Region 2020
 
Dato Tid Begivenhed Arrangeres af:
29-02-2020  12:00 Spillearrangement
Region Hovedstaden / Lillerød og Omegns Folkedanserforening
29-02-2020        19:30 Regionslegestue Region Hovedstaden / Lillerød og Omegns Folkedanserforening
29-03-2020  
     
14:00

Dansearrangement

Region Hovedstaden /
Region Sjælland
18-04-2020         09:30 Årsmøde 2020 i Horsens FD / Region Hovedstaden
29-05-2020 
      
15:00

Dansefestival Bornholm

Region Hovedstaden /
Bornholms Folkedansere
00-06-2020       
Folkedansens Dag i Tivoli Region Hovedstaden
14-06-2020        11:00 Stævnetræning Landsstævne Region Hovedstaden
13-07-2020        Landsstævne FD - Region Hovedstaden
30-08-2020        09:45 Dansens Dag på Frilandsmuseet Region Hovedstaden
03-10-2020 

09:45

Gladsaxe Folkemusik Festival

Region Hovedstaden /
Glad Dans Søborg
09-10-2020       
Kulturnat København Region Hovedstaden
24-10-2020 
      

Smutten arrangement

Region Hovedstaden /
Region Sjælland
01-11-2020 

10:00

Instruktion pardans, tips og ideer

Region Hovedstaden /
Region Sjælland
08-11-2020        13:30 Seniorlegestue Region Hovedstaden
15-11-2020       
Søndagsdans Region Hovedstaden
 
Forening 2020
 
Dato Tid Begivenhed Arrangeres af:
22-01-2020         14:00 Eftermiddagsdans Herlev Folkedanserforening
14-03-2020  19:30 Forårs - legestue Gilleleje Folkedanserforening
20-03-2002 
19:30
Legestue med musikalsk undeholdning
Forening til Folkedansens Fremme
21-03-2020 
     
17:30

Opvisning og legestue - B&U og voksne

Hjemstavns Folkedanserne  Frederiksberg
28-03-2020      19:00 Opvisning og legestue Hørsholm Folkedanserforening
17-04-2020   18:00 Forårslegestue Brønshøj Folkedanser Forening
18-04-2020        Forårsopvisning og legestue Den lille Vendelbo
25-04-2020     19:00 Opvisninger og fællesdans Herlev Folkedanserforening
06-05-2020      19:30 Sommerdans - åbent arrangement Hørsholm Folkedanserforening
16-05-2020  18:00 Kom til Bornholm i foråret med bal  Bornholms Folkedansere
10-06-2020       19:30 Sommerdans - åbent arrangement Hørsholm Folkedanserforening
12-09-2020  19:00 Legestue Herlev Folkedanserforening