Regionen informerer

  DF-styrelsesmøder

  Arbejdsplaner

  Medlemsblad Avet Om

  Mødeindkaldelser

  Mødereferater

  RegionshåndbogRegion Hovedstaden
Regionsformand Leif Madsen - Båstrupvej 555, 3480 Fredensborg
Tlf.: 2372 1819  E-mail: 
helleogleif.madsen@mail.dk


          Distriktmøde i 2. distrikt den 24. januar 1908