Folkedans Danmark og Spillemandskredsen afholdt Frivilligseminar 
lørdag d. 28. september 2019.Frivilligseminaret afholdes på 
Verninge Skole, Langstedvej 1, Verninge, 5690 Tommerup 
den 28. september. 

Vi har de sidste tre år haft fået gode erfaringer med at invitere alle de medlemmer, der har lyst, med til Frivilligseminar. Vi havde derfor besluttet at gentage succesen i år, og inviterede alle, der har interesse i folkedansen til at komme og få informationer og diskutere folkedansen sammen med de to styrelser, regionsbestyrelserne og udvalgene. 


Program for seminaret var
09.30 Velkomstkaffe
10.00-13.00 Velkomst og fællesemne
13.00-13.45 Frokost
13.45-15.30 Fællesemne fortsat
15.30-16.00 Kaffe
16.00-17.30 Emnegrupper
17.30 Let aftensmad

Fællesemne: Oplæg omkring foreningsanalysen bl.a. v/Dorthe fra sekretariatet. Gruppearbejde omkring løsninger på nogle af de fremkomne problemstillinger og ønsker. Fremlæggelse af løsningsforslag og fælles opsamling.
 Hent den powerpoint præsentation som deltagerne blev præsenteret for.
 Hent et sammendrag af forenings-analysen.

Emnegrupperne var delt op i: B&U-, Danse-, Organisations- og Musikgruppen hvor hver gruppehavde forskellige emner de tog op. Musikgruppen blev ledet af Spillemandskredsen, de andre grupper af Folkedans Danmark.