Folkedans Danmark og Spillemandskredsen inviterer til Frivilligseminar 
lørdag d. 28. september 2019.Frivilligseminaret afholdes på 
Verninge Skole, Langstedvej 1, Verninge, 5690 Tommerup 
den 28. september.

Vi har de sidste tre år haft fået gode erfaringer med at invitere alle de medlemmer, der har lyst, med til Frivilligseminar. Derfor har vi besluttet at gentage succesen i år. Derfor vil vi gerne invitere alle, der har interesse i folkedansen til at komme og få informationer og diskutere folkedansen sammen med de to styrelser, regionsbestyrelserne og udvalgene. Som det fremgår af programmet, vil der både være nogle fælles emner og der vil være mere specifikke emner i mindre grupper.


Program for seminaret
09.30 Velkomstkaffe
10.00-13.00 Velkomst og fællesemne
13.00-13.45 Frokost
13.45-15.30 Fællesemne fortsat
15.30-16.00 Kaffe
16.00-17.30 Emnegrupper
17.30 Let aftensmad

Fællesemne: Oplæg omkring foreningsanalysen bl.a. v/Dorthe fra sekretariatet. Gruppearbejde omkring løsninger på nogle af de fremkomne problemstillinger og ønsker. Fremlæggelse af løsningsforslag og fælles opsamling.

Emnegrupperne er delt op i: B&U-, Danse-, Organisations- og Musikgruppen hvor hver gruppe har forskellige emner de tager op. Musikgruppen ledes af Spillemandskredsen, de andre grupper af Folkedans Danmark. Gruppernes emner afhænger af deltagernes ønsker til diskussion. Bemærk at B&U gruppen bliver en selvstændig gruppe i år.
Vi håber, at du har fået lyst til at deltage. 

Tilmelding sker til Jan Kirk Todsen på jan@folkedans.dk  senest søndag d. 15. september 2019.
Du sender en mail med navn, adresse og telefonnummer, så vi kan give besked tilbage omkring samkørsel. Det er også vigtigt, at du oplyse, om du er diabetiker eller vegetar af hensyn til forplejningen. Desuden oplyser du hvilken emnegruppe du ønsker at deltage i.