Sommer dans
år-2019

Kl.19:30-22:00
  Sommer dans i Lunden
  Se info klik på blå tekst
  Vestergade 74, 8600 Silkeborg
Silkeborg-Lysbro Folkedansere.

13-06-2019
KL.19:00-22:00
SOMMERDANS i FFAO
Skovvangsvej 127, 8200 Aarhus N.
Folkedanse Foreningen for Aarhus og Omegn,

Tirsdage fra
02-04-2019
til
04-06-2019
11-06-2019
Kl.20:00-22:00K1.19:00-22:30
Sommerdans på klik  Her
Banetoften 42
7500 Holstebro
Holstebro Folkedanserforening

Sommer dans
 år-2019
kl.19:30-21:45   Sommerfolkedans
  Se info klik på blå tekst.
Tørring-Uldum folkedansere.
Hatting IF Folkedansere

04-04-2019
til
23-05-2019
kl.19:30-22:00
 Sommerdans.
Viborg
Se info klik på blå tekst
Glad Dans Viborg

03-04-2019
til
07-08-2019
 kl-19:30-
22:00

  Sommerdans 2019 
 Frederiksdal Forsamlingshus
 Silkeborg-Lysbro Folkedanserforening