Udvalg i Region Syddanmark

Foruden regionsledelsen findes der 6 forskellige udvalg, der hver især arbejder med folkedans og folkemusik.

Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet i et eller flere af udvalgene
kan du kontakte Kaj Friis som er formand for Region Syddanmark eller formanden for det respektive udvalg.

B&U-udvalg

Dette udvalg er ikke aktivt  venligts kontakt regionsformanden for evt spørgsmål

Danseudvalg

Danseudvalget arbejder for udbredelse af kendskabet til de gamle danse i Region Syddanmark. Desuden assisterer danseudvalget i forbindelse med stævner, regionslegestuer, trinkurser, mv.

Dragtudvalg

Dragtudvalget arbejder for at udbrede kendskabet til de gamle folkedragter, indsamle oplysninger ved landsforeningens kurser og museumsbesøg samt forsøger at viderebringe disse gennem arrangementer og kurser.

PR-udvalg

PR-udvalget arbejder for at gøre "ikke folkedansere" bekendt med folkedans samt informere om aktiviteterne i Region Syddanmark. Udvalgets arbejde omfatter bl.a. hjemmeside, aktivitetskalenderen, mv.

Seniorudvalg

Seniorudvalget er lagt ind unde danseudvalget

Musikudvalg Musikudvalget arbejder med spillemandsmusikken, udbredelse af denne, samt kendskabet til den kan bruges til at dans i Region Syddanmark. Desuden assisterer Musikudvalget i forbindelse med stævner, regionslegestuer, trinkurser, mv.
Aktivitetskalenderen

Hvis du ønsker at få et arrangement med i aktivitetskalenderen, skal du sende en mail til
petersko@profibermail.dk  med information om arrangementet og gerne vedhæftet en invitation til arrangementet. 

Priser for brug af Region Syddanmarks aktivitetskalender:
Medlemsforeninger: kr. 0,00
Ikke medlemsforeninger: pr annonce kr. 500,00. Region Syddanmark

Regionsformand: Kaj Friis, Stensland 3, 5631 Ebberup. E-mail: kajfriis@hotmail.com