Folkedans Danmark og Spillemandskredsens medlemsblad "Trin & Toner" 

Bladet udkommer fra første januar 2018 8 gange om året. Det behandler emnerom folkedans, dragter, spillemandsmusik og alle de aktiviteter, der knytter sig til disse begreber. Der er bl.a. oplysninger om regionernes arbejde, og vi ser gerne, at de enkelte medlemmer deltager i en debat om tingene. Endelig er bladet flittigt brugt til annoncer vedrørende foreninger, dragter m.m.
Alle medlemmer får bladet tilsendt elektronisk.
 
For ikke-medlemmer er årsabonnementet kr. 170,00. Bladet bliver tilsendt elektronisk.
Vedrørende abonnement på medlemsbladet: Kontakt sekretariatet på tlf. 66 18 58 60 eller E-mail trinogtoner@folkedans.dk.

Indlæg til bladet sendes pr. e-mail til trinogtoner@folkedans.dk - alternativt pr. post til sekretariatet.

 
Arkiv over tidligere udgivelser af Trin & Toner
Tidligere udgaver er tilgængelige i vores digitale arkiv.
Det finder du ved at klikke her.

Vores digitale medlemsblad gøres tilgængeligt her med vis forsinkelse. Det gøres sådan at blad nr. 1 gøres tilgængelig, når blad nr. 3 udkommer osv.

Deadlines for kommende Trin & Toner

Nedenfor følger en oversigt over deadline for indsendelse af indlæg til de forskellige numre af bladet samt hvornår bladet udkommer.
Husk venligst;
  • at indlæg bedes fremsendt som word-filer uden specielle skrifttyper, indsatte fotos, tekstbokse, clip art eller andet ”tingeltangel” – altså bare ren tekst
  • at billeder bedes fremsendt som separate jpg-, tiff- eller gif-filer. Billeder indsat i et word-dokument kan ikke bruges
  • at man ikke kan forvente, at indlæg, der er indsendt for sent, kommer med i det ønskede nr. af bladet
  • at redaktionen i tilfælde af ”pladsmangel” i et nr. forbeholder sig ret til at udsætte et indlæg til et kommende nr. af bladet
  • at rejsebeskrivelser max. må fylde 3.000 anslag (inkl. mellemrum). Send gerne billeder med
  • at al materiale skal sendes til trinogtoner@folkedans.dk
  • at checke, at du får en bekræftelse fra redaktionen på, at din mail er modtaget.
 Blad nummer  Deadline Udgivelse
 7 - 2020  06.10.2020  29.10.2020
 8 - 2020  24.11.2020  17.12.2020