Folkedanseren.dk

Folkedanseren.dk er Folkedans Danmarks fælles webportal. Alle kan tilmelde sig folkedanseren.dk. Ud over at være stedet hvor Folkedans Danmarks administration af medlemmer, foreninger og regioner foregår, er folkedanseren.dk også en form for folkedansens egen "Facebook", hvor man kan finde venner og dele informationer med hinanden.

Det er også på Folkedanseren at foreninger skal oprette og redigere oplysninger om foreningen. Disse oplysninger vil være offentlig tilgængelige når man f.eks. søger en forening i foreningsregistret.
Det betyder f.eks. at hvis en forening skifter formand eller kasserer, så kan foreningen selv gå ind på foreningens side og rette til en ny formand/kasserer eller ændre i oplysningerne om foreningens aktiviteter. 

Det er dog meget vigtigt, at et formands eller kassererskifte samtidig meddeles til sekretariatet på email-adressen folkedans@folkedans.dk .

Desuden har foreningerne mulighed for at oprette foreningskalender, arrangementsliste, lave spørgeskemaundersøgelser m.v. på Folkedanseren.dk og få dem vist på foreningens egen hjemmeside.

Link til Folkedanseren.dk 

 Vejledning for forenings-administratorer. (første administrator)

 Vejledning i hvordan der oprettes yderligere administratorer

 Vejledning for medlemsindberetning til Danmarks Idrætsforbund

  Vejledning i hvordan man redigerer foreningsoplysninger

 Vejledning for Dansere om Folkedanseren.dk