Folkedans Danmarks dragtudvalg har mange aktiviteter, blandt de vigtigste kan nævnes:

Dragtudstillinger

I forbindelse med landsstævner arrangerer dragtudvalget ofte udstillinger i samarbejde med det lokale museum over et udvalgt tema.

Butik

Hvis man vil sy en folkedragt er det muligt at købe materialerne i foreningens egen butik:Folkedansbutikken.dk (Dragtmaterialer)


Den vigtigste aktiviteter er nok vores dragtuddannelse, som uddanner instruktører i syning af folkedragter:

Instruktøruddannelse DRAGT

Uddannelsen foregår hvert år i september måned, og er baseret på at formidle en viden om danske folkedragter og de teknikker, man har brug for ved rekonstruktion af dragter til brug for folkedans.
Uddannelsen er en kompetent indføring i de danske folkedragter samt kulturarven indenfor tekstilformidling. Uddannelsen henvender sig til alle tekstil- og dragtinteresserede i Norden.
Uddannelsen er baseret på faste hold efter det antal år, man har deltaget, men med fællestimer om aftenen. Den omfatter 6 hold, som skal tages i rækkefølge. Ved afslutningen har man gennemgået de grundlæggende teknikker, som vi finder brugt på danske folkedragter, indenfor tilskæring, sy teknik og broderi.
Man får desuden gennem foredrag og studier af landlige klædedragter fra ca. 1750 til 1860 kendskab til den kulturhistoriske baggrund i den periode, hvor dragterne blev brugt.

Læs mere om uddannelsen her 


Efteruddannelse i dragtsyningsteknikker

Instruktør-dragt, praktisk og teoretisk efteruddannelse

Uddannelsen foregår på Brenderup Højskole på Nordvestfyn i februar måned.
Uddannelsen er beregnet for elever, der har afsluttet Folkedans Danmarks instruktøruddannelse - dragt, praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter, men der kan optages elever, der har gennemgået grundforløbet indenfor emnet på grunduddannelsen kan søge om optagelse på uddannelsen.  Eksempel: Er emnet strikning, skal man have gennemgået faget strikning for at kunne søge om optagelse.
Der er plads til 25 elever, og optagelse finder sted efter først til mølle princippet.

Læs mere om efteruddannelsen her.