Årsmøde 2020

Folkedans Danmark skal ifølge vedtægterne afholde et årsmøde hvert år i april måned. Dette årsmøde er Folkedans Danmarks højeste myndighed.
Se regler for deltagelse, frist for indsendelse af forslag, mindstedagsorden m.v. i Folkedans Danmarks vedtægter.

Bilag:
 
Årsmøde dagsorden   

Folkedans Danmarks medlemstal februar 2020

Beretninger

Vedtægter

Årsregnskab  

Aktivitetsplan 2021  Underskrevet referat fra årsmødet 2020