<![CDATA[Folkedanseren.dk - Folkedans Danmark News]]> http://folkedanseren.dk/wwwpublic/club/news/cmsnewsrss.aspx?clubid=5834&newsstate=1&language=da&limit=6&descriptionlength=300&paragraphid=27272&newspageid=18690 Folkedanseren.dk en 10 Folkedanseren http://Folkedanseren.dk/Portals/Folkedanseren/Images/Loginbox_logo.png http://Folkedanseren.dk <![CDATA[Folkedansens dag i Andelslandsbyen Nyvang søndag d. 5. august 2018]]> http://folkedanseren.dk/cms/default.aspx?clubid=5834&m=4867277&cmsid=659&pageid=18975 http://folkedanseren.dk/cms/default.aspx?clubid=5834&m=4867277&cmsid=659&pageid=18975 Wed, 25 Apr 2018 11:02:30 GMT http://folkedanseren.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=4867277 <![CDATA[Skal du være frivillig til Nordlek i Falun 2018?]]> http://folkedanseren.dk/cms/default.aspx?clubid=5834&m=5505916&cmsid=659&pageid=18975 http://folkedanseren.dk/cms/default.aspx?clubid=5834&m=5505916&cmsid=659&pageid=18975 Wed, 10 Jan 2018 02:18:25 GMT http://folkedanseren.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=5505916