<![CDATA[Folkedanseren.dk - Folkedans Danmark News]]> http://folkedanseren.dk/wwwpublic/club/news/cmsnewsrss.aspx?clubid=5834&newsstate=1&language=da&limit=6&descriptionlength=300&paragraphid=26337&newspageid=18607 Folkedanseren.dk en 10 Folkedanseren http://Folkedanseren.dk/Portals/Folkedanseren/Images/Loginbox_logo.png http://Folkedanseren.dk <![CDATA[Glemte sager fra KØST2017]]> http://folkedanseren.dk/cms/default.aspx?clubid=5834&m=4931900&cmsid=659&pageid=18975 http://folkedanseren.dk/cms/default.aspx?clubid=5834&m=4931900&cmsid=659&pageid=18975 Thu, 17 Aug 2017 08:45:24 GMT http://folkedanseren.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=4931900 <![CDATA[Trin & Toner November 2017]]> http://folkedanseren.dk/cms/default.aspx?clubid=5834&m=5228303&cmsid=659&pageid=18975 http://folkedanseren.dk/cms/default.aspx?clubid=5834&m=5228303&cmsid=659&pageid=18975 Thu, 02 Nov 2017 14:36:11 GMT http://folkedanseren.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=5228303 <![CDATA[Opdatering: Sikkerhed på folkedans.dk]]> http://folkedanseren.dk/cms/default.aspx?clubid=5834&m=4864916&cmsid=659&pageid=18975 http://folkedanseren.dk/cms/default.aspx?clubid=5834&m=4864916&cmsid=659&pageid=18975 Sun, 23 Jul 2017 22:35:22 GMT http://folkedanseren.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=4864916