Invitation til bal

Lørdag den 5. maj 2018 kl. 18:00

Stedet: Kildebakken, Kildesgårdsvej 19, 3770 Allinge.

Vi starter med fællesspisning af medbragt mad.
Der arrangeres fælles bestilling af smørrebrød á 22 kr./stk. for dem, der ønsker det.

Der arrangeres fortræning kl. 13:45 - 16:45. Der er 2 lokaler til rådighed til omklædning.
Derefter spilles op til bal - Lancieres og andre selskabsdanse.

Musik: Lars Peter Schultz og Mikael J. Hammerlund.
Instruktør: Per Jensen.

Pris for bal incl. fortræning, kaffe og kage: 100 kr.
Drikkevare købes.
Foreningen sælger til rimelige priser.

Tilmelding ved indbetaling: Bankreg. 0650 konto 6540 095 469 - senest 3. april 2018.
Noter evt. smørrebrød og husk navn. Ikke medlem?  send også kontaktoplysninger.

  Læs indbydelsen her 

Følg med på :
www.bornholms-folkedansere.dk 
Kontakt:  tlf. 2128 5251, e-mail:
rina@dlgpost.dk