Masterclass for uddannede instruktører i Bjerringbro 24. juni - 1. juli 2017

Som noget nyt i år afholdes et Masterclass-kursus for erfarne instruktører, som gerne vil udfordres på et højere niveau. Det henvender sig til instruktører, som har arbejdet med særlige hold (fx. Amtshold eller DM-hold), afholdt kurser eller har mange års erfaring.

Kurset vil indeholde emner som analyse af dans og instruktion, udvikling af egen dans, supervision og feedbackteknikker, musik og rytmik. Der vil blive taget dansefaglige emner op på et højt niveau samt moduler, hvor kursister fordyber sig i selvvalgte temaer og problemstillinger.

Det kunne være emner som polskdans, menuet, Personlig retning, videoanalyse, opbygning af kurser eller opvisninger. Men det kunne også være feedback til instruktørkursister, udviklingssamtaler, samarbejde med musikskoler/folkeskoler.
Kurset tilrettelægges konkret ud fra de enkelte kursisters kompetencer og ønsker. Dette vil ske via et spørgeskema og en telefonsamtale med instruktøren. Samtalen munder ud i en konkret personlig opgave, man skal have forberedt inden kurset.

Kursets faste instruktører: Christian Obel og Mads Christensen. Mail til Christian: sm.obel@gmail.com.

Kursuspris for FD medlemmer kr. 4.550.


Valgfag

På Masterclass er der mulighed for at vælge en række valgfagsmoduler. Det drejer sig om B&U praktik, Voksenpraktik og dansemoduler, som udbydes hver dag lige efter frokost.
Senere på eftermiddagen udbydes følgende moduler: Danseudvikling/egendans, Oplæg om musik- og dansehistorie, Tal med din spillemand, Undervisningsplanlægning, Opvisningskoreografi og Traditionsdans.
Udover disse er det også muligt at vælge en selvvalgt opgave, efter aftale med Christian.

I tilmeldingsformularen angiver du de valgfag du ønsker ved de forskellige prioriteter.
Vi fastlægger valgfagene på baggrund af tilmeldinger, så nogle valgfag oprettes måske ikke, men vi vil arbejde for at opfylde din ønsker til de højeste prioriteter.

Er du i tvivl om, hvilket valgfag du skal vælge kontakt da kursuslederen eller kursets instruktør.

Opvisningskoreografi
Hvad er opvisningskoreografi? Hvad kan vi lave til en opvisning/danseshow? Er der grænser hvad vi kan/må?

Via eksempler, der skal prøves, og dialog skal vi have sporet os ind på hvad der kan virke og hvordan vi kan fange publikum, og dansernes, interesse.
Hvordan kan vi lade os inspirere? Er det tilladt at bruge noget som andre har fundet på?

Spørgsmålene er mange og I er selv med til at komme med svarene. Vi skal se på forskellige danseoptrædener, og se hvad der virker og snakke om hvorfor det virker eller ikke virker. Ideen er at der også bliver tid til I selv skal koreografere et lille danseshow.

Egendans
Her skal vi arbejde med din egen dans, primært med udgangspunkt i pardanse som vals, polka og schottish m.fl.

Som underviser arbejder man man med at påvirke og udvikle andres dans. En stor del af denne påvirkning sker via ens egen dans. Man viser sine elever noget og danser for dem. En del af det at blive en bedre underviser består i selv at blive en bedre danser og blive bevidst om, hvad man selv gør, når man danser. Via egne læringsprocesser og aha-oplevelser, bliver man som underviser klogere på, hvordan man hjælper andre samme vej.

Traditionsdans
Der er velbevarede levende traditioner rundt om i DK. Af disse kan er bl.a. Thy, Læsø, Himmerland, Vestjylland. I dette fag vil vi fordybe os i én tradition - se videooptagelser, afprøve, snakke og diskutere hvad tradition er og ikke mindst danse igen og igen for at prøve at finde ind til kernen i netop DENNE tradition.

Oplæg om Musikhistorie
Deltagerne ved dette valgfag bliver af Per Sørensen indført i den folkelige musikhistorie – hvor vi kronologisk gennemgår almuespillemanden betingelser i samfundet – og ikke mindst hans musik. Vi vil høre lydeksempler fra de sidste 110 år og Steffan Sørensen vil give forskellige eksempler på spillemandens musiktraditioner. Udover det gennemgår vi også historisk det organisatoriske arbejde i Spillemandskredsen og folkemusikmiljøet.

Undervisningsplanlægning
Når man underviser, er der en række elementer, som ikke kun knytter sig til den enkelte dans.  Hvordan planlægger man dans for forskellige målgrupper, Hvordan planlægger man kortere eller længere forløb? Vigtigst er det måske, at man kan lave en planlægning, evaluere hvordan det gik, og derved udvikle sig.
Der arbejdes med bevidstgørelse og forståelse af planlægning af undervisning. Vi hæver det op på et lidt højere plan med noget teori så du kan du få forståelse for og redskaber til at planlægning. Med udgangspunkt i dette vil du få lejlighed til at arbejde og diskutere planlægningen af det, du står med i det daglige.
Ud fra teoretiske oplæg vil I i grupper skulle arbejde med planlægning i forhold til forskellige målgrupper, Planlægning af enkelte danseseancer (fx en undervisningsaften, en legestue), planlægning af længere forløb  fx en sæson (opbygning, repetoirevalg, evaluering) men det kunne også være et kursus, dans med børn over en periode eller lignende.

Tal med din spillemand
Hvorfor forstår jeg ikke hvad det er spillemanden siger - eller hvorfor forstår han/hun ikke mig?
Vi vil arbejde på et fælles sprog og forståelse så det bliver lettere at kommunikere det der gør at spillemandens musik understøtter dét vi, som instruktører, ønsker at videregive til vores dansere, og dét som musikken udtrykker kan vi måske hjælpe danserne med at udføre.

Praktik, Voksne
Her skal vi arbejde med at planlægge et danseforløb på ca. 20 – 30 min. Det kan enten være som på en alm. danseaften eller som til et kursus med et specifikt emne.
Det drejer sig om at sammensætte et forløb som er godt og spændende for danserne. Hvilke danse vil du bruge og hvor mange?
Der kommer dansere udefra og efterfølgende tager vi en snak med danserne om hvordan de oplevede forløbet.

Praktik & motorik, B&U
Har du lyst til at prøve det, eller underviser du allerede børn og unge, så er dette valgfag noget for dig. Både begyndere og erfarne undervisere kan deltage. Der vil blive stillet opgaver i forhold til den enkeltes erfaringsgrundlag og niveau.
At undervise børn og unge er en vigtig opgave, som der faktisk er stigende efterspørgsel på. Endnu ikke i foreningsregi, men i skoler og på institutioner er der en voksende nysgerrighed og positivitet overfor vores materiale. Grebet rigtigt an efterlader man børn og pædagoger/lærere positivt overraskede over folkedans. På dette valgfag får du lejlighed til at prøve kræfter med den opgave i trygge rammer.
I år er hovedfokus nemlig på undervisning af skole- og SFO-børn. Vi arbejder med det både teoretisk og praktisk for der kommer nemlig en hel flok børn fra den nærliggende SFO, som vi kan øve os på. Selvom der er ligheder, er det ikke helt det samme som at undervise børn og unge i foreningsregi. Vi ser lidt på forskellen mellem de forskellige undervisningssituationer, og hvad de hver især kræver af os. Tidligere år fokuserede vi bredt på hele spektret, men i forbindelse med reformen af kurset, vil der hvert år være forskelligt fokus. I år således sfo- og skolebørnsundervisning. Andre år vil fokus være på små børn eller unge.

Praktiske informationer

Kursussted

Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro

Ankomst
Lørdag den 24. juni kl. 13:30 - 15:00
Afrejse
Lørdag den 1. juli efter morgenmaden

Indkvartering
Kursusprisen inkluderer logi på et delt dobbeltværelse med opredning og fælles bad.
Derudover kan man vælge følgende værelsestyper mod pristillæg:
Dobbeltværelse med eget bad +200 kr.
Enkeltværelse med fælles bad +400 kr.
Enkeltværelse med eget bad +600 kr.
NB: Vi kan ikke garantere, at alle kan få deres ønsker til indkvartering opfyldt - indkvartering bliver efter "først-til-mølle-princippet".

Tilmeldingsfrist d. 20. maj 2017!!


Tilmelding, betaling og afbud
Tilmelding skal foregå elektronisk på tilmeldingsformularen. Betaling skal ske med betalingskort ved tilmeldingen.
Uden betalingskort kan man få hjælp ved at kontakte Dorthe på sekretariatet.
Generelle afbudsregler er gældende og kan findes her: Afbudsregler

Kursusleder
Line Gessø Hansen, Nordskovvej 24, Gestelev, 5750 Ringe.
Tlf. 2618 0774, mail
Line-bjb@folkedans.dk
Kontakt kursuslederen hvis du ønsker mere information.

Kontakt gerne instruktøren ved spørgsmål til indhold på kurset eller valgfag.

Billeder
Vi vil gerne bruge billeder fra kurset i vores fremtidige markedsføring. Derfor giver du med din tilmelding tilladelse til at vi må bruge billeder taget under kursets aktiviteter i fremtidig markedsføring. Hvis du ikke vil give denne tilladelse skal du kontakte kursuslederen.


Kursuspris                                       7.550 kr.
FD tilskud til foreningsmedlemmer        3.000 kr.
Din FD pris, som foreningsmedlem        4.550 kr.