FolkCollege

Folkedans Danmark og Spillemandskredsen lancerede i sommeren 2017 et nyt initiativ, der har fået navnet FolkCollege.

FolkCollege er et kursus med fokus på Folk, Fællesskab og Fordybelse og det er for alle unge mellem 16 og 25 år, der enten spiller, danser eller gør begge dele.

Der vil være moduler på FolkCollege for unge dansere med fælles rytmik og dans samt faglig fordybelse i dansen. Men disse moduler vil også være der for unge spillefolk med fælles rytmik og samspil samt faglig fordybelse. Endvidere vil der hver dag være U-Folk timer, hvor kun unge dansere og spillefolk er fælles om et emne, en opgave eller et projekt.

FolkCollege vil også være integreret og samarbejde med de sideløbende kurser for hhv. voksne dansere, danseinstruktørkurset og voksne spillemænd.

Som ung danser eller musiker er FolkCollege en enestående mulighed for at være sammen med andre unge, der spiller og danser folk (altså folkemusik og folkedans), kombineret med et stærkt fagligt indhold der giver mulighed for fordybelse i egen dans eller eget instrument.
FolkCollege tilbyder instruktører som både er dygtige dansere og musikere, men som også er professionelle undervisere.