Aktiviteter  2019

Hvis du ønsker at få et arrangement med i aktivitetskalenderen, skal du sende en mail til FolkedansRegSj.PR@gmail.com med information om arrangementet og gerne vedhæftet en invitation til arrangementet. 

Aktivitetskalenderen opdateres indenfor 1 uge. Du vil altid modtage en bekræftelse, når dit arrangement er lagt online. 

Oversigt over tidligere år  2016  
2017Dato Tid Begivenhed  Arrangeres af:

JANUAR 
12-01-2019
Medlems- og valgmøde FD Region Sjælland
19-01-2018
18.00-23.30

Vinterfest, Firhøjskolen

Faurboegnens Folkedansere
xx-01-2019
B & U Smutten 
Region Hovedstaden, Sjælland og deltagende foreninger


FEBRUAR 
xx-02-2019           
Søndagsdans - kursus i dans til regionsmesterskabet

FD - Region Sjælland og Hovedstaden

MARTS 
XX-03-2019 Regionsmesterskab i pardans   
Region Sjælland og HovedstadenAPRIL 
xx-04-2019 10.00-18.00
Årsmøde 

FD, Region Sjælland og Hovedstaden
XX-04-2019
Træning til Tivoli 
Region Sjælland 

MAJ

  
  
XX-05-2019
Landsfinale i Regionsmesterskab og DM i Folkedans
FD

XX.05.2019   Dansefestival på Bornholm Region Hovedstaden
XX-05-2019
Dans i Tivoli
Region Sjælland og Hovedstaden
JUNI

  
  

XX-06-19


Kursus på Bjerringbro

FD
XX-06-2019

Fællestræning til Landsstævne

Region Sjælland 
18-06-2016   

Midsommerfest Region Sjælland
XX.06.2019   B&U Smutten på Bakken Region Sjælland og Hovedstaden
JULI

  
  
XX-07-2019   
Landsstævne 


FD
SEPTEMBER

  
  
XX-09-2019  

Temadans
  
Region Sjælland
OKTOBER

  
  
XX-10-2016  
Dragtdag

Region Sjælland
XX-10-2019
B & U Danse og spilletræf Region Sjælland og Hovedstaden
NOVEMBER

  
  
XX-10-2019

Tips og idéer - instruktion i pardans

Region Sjælland og Hovedstaden
DECEMBER