Dansekursus i Bjerringbro

Er du vild med at danse og vil du gerne være med til at hjælpe vores kommende danseinstruktører på vej, så er dansekurset lige noget for dig.
Du får som danser lejlighed til at følge holdene på instruktøruddannelsen og til at følge den fælles tringennemgang og storpraktikken, hvor det er kursisterne på instruktørdelen der underviser.

Når instruktøraspiranterne har teoriundervisning har dansekurset sin egen instruktør og spillemand og sit helt eget program. Dette vil naturligvis indeholde en masse gode og udfordrende danse.

Fripladser

Også i 2017 har én af Folkedans Danmarks medlemmer ønsket at sponsorere en friplads på instruktøruddannelsen på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. Fripladsen skal ifølge giveren gå til den yngste instruktørkursist på 16 år eller derover. Den samme kursist kan kun én gang i uddannelsesforløbet på 4 år, blive betænkt med en friplads.

Samme sponsor ønsker at donere en friplads til en kursist på dansekurset. Fripladsen her gives til den yngste dansekursist på 16 år eller derover. Den samme kursist kan kun én gang over en periode på 4 år blive betænkt med en friplads.

En betingelse for at komme i betragtning til en friplads på begge kurser er, at kursisten ikke modtager tilskud fra en forening eller fra en kommune. Desuden skal ansøgere til sponsoraterne være medlemmer af Folkedans Danmark.
Der vil på kurset blive uddelt skema til ansøgning om friplads.

Oplysninger om hvilke kursister der har fået tildelt fripladserne kommer i forbindelse med overrækkelse af uddannelsesbeviser på den sidste kursusdag (den 1. juli 2017)

Det er en stor glæde for Folkedans Danmark at vi igen i år kan uddele fripladser ved disse to kurser.

Fripladslegaterne blev i 2016 uddelt til instruktørkursist Asbjørn Melvej og til dansekursist Rune Pedersen.