Instruktøruddannelsen i Bjerringbro
på Nørgaards Højskole


Fra 2017 er Folkedans Danmarks instruktøruddannelse opdelt således: Hold A for begyndere og letøvede (tidligere hold 1 og 2). Hold B for øvede (tidligere hold 3 og 4, eller dem der ønsker at genopfriske deres viden). Dette suppleres med en Masterclass, en efteruddannelse for uddannede instruktører der gerne vil prøve kræfter med mere avancerede hold-undervisning.

Hold A: Begyndere og Letøvede

Holdet er for dig, som gerne vil prøve at undervise i folkedans, eller vil være/er instruktør i folkedans. Det er en forudsætning, at du har lidt erfaring som danser og er bekendt med de almindelige ”grundtrin” i dansen.  

Vi vil arbejde med danseforståelse, forberedelse til det at undervise, undervisningsteknikker, samspillet mellem dans og musik, udstråling – det at ”være på”.
Undervisningsopgaverne vil tage udgangspunkt i den enkelte kursists erfaring som danser/underviser.
Ud over undervisning på holdet er der spændende valgfag, lærerig tringennemgang, fantastisk samvær med andre kursister, samt en masse uovertruffen dans og hygge med de øvrige deltagere på Bjerringbro.

Hold B: Øvede

Dette hold er tilrettelagt for let øvede og øvede. Det betyder, at man er velkommen, hvis man har undervisningserfaring, enten fra hold A (tidligere 1 og 2) for begyndere/let øvede eller andre steder fra. Det forventes, at man underviser regelmæssigt, i en følordning eller på andre måder. Undervisningen tilrettelægges, så alle uanset niveau får udfordringer og dækker det, der tidligere hed hold 3 og 4 samt tidligere kursister som ønsker inspiration, altså et hold 5. Man er således, som noget nyt, også velkommen hvis man har afsluttet instruktøruddannelsen og gerne vil på Bjerringbro, men ikke har mod på Masterclass. 
Hvis man har afsluttet det tidligere hold 4 og altså kommer på holdet som færdig instruktør er der gode muligheder for i samarbejde med de tre instruktører at få indflydelse på sine opgaver, så man får arbejdet med netop det, man har behov for.

Fripladser

Også i 2017 har én af Folkedans Danmarks medlemmer ønsket at sponsorere en friplads på instruktøruddannelsen på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. Fripladsen skal ifølge giveren gå til den yngste instruktørkursist på 16 år eller derover. Den samme kursist kan kun én gang i uddannelsesforløbet på 4 år, blive betænkt med en friplads.

Samme sponsor ønsker at donere en friplads til en kursist på dansekurset. Fripladsen her gives til den yngste dansekursist på 16 år eller derover. Den samme kursist kan kun én gang over en periode på 4 år blive betænkt med en friplads.

En betingelse for at komme i betragtning til en friplads på begge kurser er, at kursisten ikke modtager tilskud fra en forening eller fra en kommune. Desuden skal ansøgere til sponsoraterne være medlemmer af Folkedans Danmark.
Der vil på kurset blive uddelt skema til ansøgning om friplads.

Oplysninger om hvilke kursister der har fået tildelt fripladserne kommer i forbindelse med overrækkelse af uddannelsesbeviser på den sidste kursusdag (den 1. juli 2017)

Det er en stor glæde for Folkedans Danmark at vi igen i år kan uddele fripladser ved disse to kurser.

Fripladslegaterne blev i 2016 uddelt til instruktørkursist Asbjørn Melvej og til dansekursist Rune Pedersen.