Instruktøruddannelsen i Bjerringbro på Nørgaards Højskole 24. juni - 1. juli 2017


I 2017 er Folkedans Danmarks instruktøruddannelse opdelt således: Hold A for begyndere og letøvede (tidligere hold 1 og 2). Hold B for øvede (tidligere hold 3 og 4, eller dem der ønsker at genopfriske deres viden). Dette suppleres med en Masterclass, en efteruddannelse for uddannede instruktører der gerne vil prøve kræfter med mere avancerede hold-undervisning.

Hold A: Begyndere og Letøvede

Holdet er for dig, som gerne vil prøve at undervise i folkedans, eller vil være/er instruktør i folkedans. Det er en forudsætning, at du har lidt erfaring som danser og er bekendt med de almindelige ”grundtrin” i dansen.  

Vi vil arbejde med danseforståelse, forberedelse til det at undervise, undervisningsteknikker, samspillet mellem dans og musik, udstråling – det at ”være på”.
Undervisningsopgaverne vil tage udgangspunkt i den enkelte kursists erfaring som danser/underviser.
Ud over undervisning på holdet er der spændende valgfag, lærerig tringennemgang, fantastisk samvær med andre kursister, samt en masse uovertruffen dans og hygge med de øvrige deltagere på Bjerringbro 2017!

Instruktør: Vill Plesner-Petersen og Bjarne Grue Knudsen. Mail til Vill:
svipp@mail.dk.

Kursuspris for FD medlemmer kr. 4.550.

Hold B: Øvede

Dette hold er tilrettelagt for let øvede og øvede. Det betyder, at man er velkommen, hvis man har undervisningserfaring, enten fra hold A (tidligere 1 og 2) for begyndere/let øvede eller andre steder fra. Det forventes, at man underviser regelmæssigt, i en følordning eller på andre måder. Undervisningen tilrettelægges, så alle uanset niveau får udfordringer og dækker det, der tidligere hed hold 3 og 4 samt tidligere kursister som ønsker inspiration, altså et hold 5. Man er således, som noget nyt, også velkommen hvis man har afsluttet instruktøruddannelsen og gerne vil på Bjerringbro, men ikke har mod på Masterclass.
Hvis man har afsluttet det tidligere hold 4 og altså kommer på holdet som færdig instruktør er der gode muligheder for i samarbejde med de tre instruktører at få indflydelse på sine opgaver, så man får arbejdet med netop det, man har behov for.

Instruktører: Birthe Jørgensen, Henrik Larsen og Kenneth Krak. Mail til hhv. Birthe og Henrik:
dansesild@hotmail.com og pillerapp@mail.dk.

Kursuspris for FD medlemmer kr. 4.550.


Valgfag

På instruktøruddannelsen er der mulighed for at vælge en række valgfagsmoduler. Det drejer sig om B&U praktik, Voksenpraktik og dansemoduler, som udbydes hver dag lige efter frokost.
Senere på eftermiddagen udbydes følgende moduler: Danseudvikling/egendans, Oplæg om musik- og dansehistorie, Tal med din spillemand, Undervisningsplanlægning, Opvisningskoreografi og Traditionsdans.
I tilmeldingsformularen angiver du de valgfag du ønsker ved de forskellige prioriteter.
Vi fastlægger valgfagene på baggrund af tilmeldinger, så nogle valgfag oprettes måske ikke, men vi vil arbejde for at opfylde din ønsker til de højeste prioriteter.

Er du i tvivl om, hvilket valgfag du skal vælge kontakt da kursuslederen eller kursets instruktør.

Opvisningskoreografi
Hvad er opvisningskoreografi? Hvad kan vi lave til en opvisning/danseshow? Er der grænser hvad vi kan/må?

Via eksempler, der skal prøves, og dialog skal vi have sporet os ind på hvad der kan virke og hvordan vi kan fange publikum, og dansernes, interesse.
Hvordan kan vi lade os inspirere? Er det tilladt at bruge noget som andre har fundet på?

Spørgsmålene er mange og I er selv med til at komme med svarene. Vi skal se på forskellige danseoptrædener, og se hvad der virker og snakke om hvorfor det virker eller ikke virker. Ideen er at der også bliver tid til I selv skal koreografere et lille danseshow.

Egendans
Her skal vi arbejde med din egen dans, primært med udgangspunkt i pardanse som vals, polka og schottish m.fl.

Som underviser arbejder man man med at påvirke og udvikle andres dans. En stor del af denne påvirkning sker via ens egen dans. Man viser sine elever noget og danser for dem. En del af det at blive en bedre underviser består i selv at blive en bedre danser og blive bevidst om, hvad man selv gør, når man danser. Via egne læringsprocesser og aha-oplevelser, bliver man som underviser klogere på, hvordan man hjælper andre samme vej.

Traditionsdans
Der er velbevarede levende traditioner rundt om i DK. Af disse kan er bl.a. Thy, Læsø, Himmerland, Vestjylland. I dette fag vil vi fordybe os i én tradition - se videooptagelser, afprøve, snakke og diskutere hvad tradition er og ikke mindst danse igen og igen for at prøve at finde ind til kernen i netop DENNE tradition.

Oplæg om Musikhistorie
Deltagerne ved dette valgfag bliver af Per Sørensen indført i den folkelige musikhistorie – hvor vi kronologisk gennemgår almuespillemanden betingelser i samfundet – og ikke mindst hans musik. Vi vil høre lydeksempler fra de sidste 110 år og Steffan Sørensen vil give forskellige eksempler på spillemandens musiktraditioner. Udover det gennemgår vi også historisk det organisatoriske arbejde i Spillemandskredsen og folkemusikmiljøet.

Undervisningsplanlægning
Når man underviser, er der en række elementer, som ikke kun knytter sig til den enkelte dans.  Hvordan planlægger man dans for forskellige målgrupper, Hvordan planlægger man kortere eller længere forløb? Vigtigst er det måske, at man kan lave en planlægning, evaluere hvordan det gik, og derved udvikle sig.
Der arbejdes med bevidstgørelse og forståelse af planlægning af undervisning. Vi hæver det op på et lidt højere plan med noget teori så du kan du få forståelse for og redskaber til at planlægning. Med udgangspunkt i dette vil du få lejlighed til at arbejde og diskutere planlægningen af det, du står med i det daglige.
Ud fra teoretiske oplæg vil I i grupper skulle arbejde med planlægning i forhold til forskellige målgrupper, Planlægning af enkelte danseseancer (fx en undervisningsaften, en legestue), planlægning af længere forløb  fx en sæson (opbygning, repetoirevalg, evaluering) men det kunne også være et kursus, dans med børn over en periode eller lignende.

Tal med din spillemand
Hvorfor forstår jeg ikke hvad det er spillemanden siger - eller hvorfor forstår han/hun ikke mig?
Vi vil arbejde på et fælles sprog og forståelse så det bliver lettere at kommunikere det der gør at spillemandens musik understøtter dét vi, som instruktører, ønsker at videregive til vores dansere, og dét som musikken udtrykker kan vi måske hjælpe danserne med at udføre.

Praktik, Voksne
Her skal vi arbejde med at planlægge et danseforløb på ca. 20 – 30 min. Det kan enten være som på en alm. danseaften eller som til et kursus med et specifikt emne.
Det drejer sig om at sammensætte et forløb som er godt og spændende for danserne. Hvilke danse vil du bruge og hvor mange?
Der kommer dansere udefra og efterfølgende tager vi en snak med danserne om hvordan de oplevede forløbet.

Praktik & motorik, B&U
Har du lyst til at prøve det, eller underviser du allerede børn og unge, så er dette valgfag noget for dig. Både begyndere og erfarne undervisere kan deltage. Der vil blive stillet opgaver i forhold til den enkeltes erfaringsgrundlag og niveau.
At undervise børn og unge er en vigtig opgave, som der faktisk er stigende efterspørgsel på. Endnu ikke i foreningsregi, men i skoler og på institutioner er der en voksende nysgerrighed og positivitet overfor vores materiale. Grebet rigtigt an efterlader man børn og pædagoger/lærere positivt overraskede over folkedans. På dette valgfag får du lejlighed til at prøve kræfter med den opgave i trygge rammer.
I år er hovedfokus nemlig på undervisning af skole- og SFO-børn. Vi arbejder med det både teoretisk og praktisk for der kommer nemlig en hel flok børn fra den nærliggende SFO, som vi kan øve os på. Selvom der er ligheder, er det ikke helt det samme som at undervise børn og unge i foreningsregi. Vi ser lidt på forskellen mellem de forskellige undervisningssituationer, og hvad de hver især kræver af os. Tidligere år fokuserede vi bredt på hele spektret, men i forbindelse med reformen af kurset, vil der hvert år være forskelligt fokus. I år således sfo- og skolebørnsundervisning. Andre år vil fokus være på små børn eller unge.

Fripladser

Også i 2017 har én af Folkedans Danmarks medlemmer ønsket at sponsorere en friplads på instruktøruddannelsen på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. Fripladsen skal ifølge giveren gå til den yngste instruktørkursist på 16 år eller derover. Den samme kursist kan kun én gang i uddannelsesforløbet på 4 år, blive betænkt med en friplads.

Samme sponsor ønsker at donere en friplads til en kursist på dansekurset. Fripladsen her gives til den yngste dansekursist på 16 år eller derover. Den samme kursist kan kun én gang over en periode på 4 år blive betænkt med en friplads.

En betingelse for at komme i betragtning til en friplads på begge kurser er, at kursisten ikke modtager tilskud fra en forening eller fra en kommune. Desuden skal ansøgere til sponsoraterne være medlemmer af Folkedans Danmark.
Der vil på kurset blive uddelt skema til ansøgning om friplads.

Oplysninger om hvilke kursister der har fået tildelt fripladserne kommer i forbindelse med overrækkelse af uddannelsesbeviser på den sidste kursusdag (den 1. juli 2017)

Det er en stor glæde for Folkedans Danmark at vi igen i år kan uddele fripladser ved disse to kurser.

Fripladslegaterne blev i 2016 uddelt til instruktørkursist Asbjørn Melvej og til dansekursist Rune Pedersen.

           
 

Praktiske informationer

Kursussted

Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro

Ankomst
Lørdag den 24. juni kl. 13:30 - 15:00
Afrejse
Lørdag den 1. juli efter morgenmaden

Indkvartering
Kursusprisen inkluderer logi på et delt dobbeltværelse med opredning og fælles bad.
Derudover kan man vælge følgende værelsestyper mod pristillæg:
Dobbeltværelse med eget bad +200 kr.
Enkeltværelse med fælles bad +400 kr.
Enkeltværelse med eget bad +600 kr.
NB: Vi kan ikke garantere, at alle kan få deres ønsker til indkvartering opfyldt - indkvartering bliver efter "først-til-mølle-princippet".

Tilmeldingsfrist d. 20. maj 2017!!


Tilmelding, betaling og afbud
Tilmelding skal foregå elektronisk på tilmeldingsformularen. Betaling skal ske med betalingskort ved tilmeldingen.
Uden betalingskort kan man få hjælp ved at kontakte Dorthe på sekretariatet.
Generelle afbudsregler er gældende og kan findes her: Afbudsregler

Kursusleder
Line Gessø Hansen, Nordskovvej 24, Gestelev, 5750 Ringe.
Tlf. 2618 0774, mail
Line-bjb@folkedans.dk
Kontakt kursuslederen hvis du ønsker mere information.

Kontakt gerne den enkelte instruktør ved spørgsmål til indhold på hold og valgfag.

Billeder
Vi vil gerne bruge billeder fra kurset i vores fremtidige markedsføring. Derfor giver du med din tilmelding tilladelse til at vi må bruge billeder taget under kursets aktiviteter i fremtidig markedsføring. Hvis du ikke vil give denne tilladelse skal du kontakte kursuslederen.


Kursuspris                                       7.550 kr.
FD tilskud til foreningsmedlemmer         3.000 kr.
Din FD pris, som foreningsmedlem         4.550 kr.