Udvalgsmedlemmer


Formand:       Bent Hansen

Medlem:        Arne Linjordet
Medlem:        Morten Lisberg
Medlem:        Anders Nielsen
Medlem:        Conny Jakobsen

Hvad laver vi?

Økonomiudvalget er et lille udvalg, der supporterer den økonomiansvarlige. Udvalget er med i opstartsfasen af budgetlægningen og det gennemgår budget og årsregnskab inden det forelægges for styrelsen. Det er også økonomiudvalget, der handler foreningens værdipapirer.