UdvalgsmedlemmerFormand:        Jan Kirk Todsen
                        jan@folkedans.dk   Tlf.: 21 25 18 20

Medlem:        Trine Jordan Andersen
Medlem:        Arne Linjordet
Medlem:        Anna-Margrethe Jonsson

Hvad laver vi


DIF-udvalget arbejder med Folkedans Danmarks tilknytning til Danmarks Idrætsforbund. Det vil sige at de deltager i DIF's årsmøde og varetager kontakten til Dansk Sportsdanserforbund, som vi er associeret medlem gennem. I en årrække har udvalget arbejdet på og ansøgt om at folkedans kunne blive et selvstændigt forbund hos DIF, desværre uden det ønskede resultat.