Udvalgsmedlemmer


Formand:        Mette Inge Baltsersen
                          mette@folkedans.dk     Tlf.: 28 15 73 04                                   

Medlem:           Rikke Rasmussen
Medlem:           Pernille Gregersen    Se mere om Børn og unge under aktiviteter. 


Hvad laver vi?

B&U-udvalget arbejder med alt hvad der hidrører børn og unge - undtagen konkurrencer. B&U-udvalgets arbejde består i at sikre vore B&U-medlemmers interesser og sørge for at der er tilbud og arrangementer specielt til dem. De samler trådene og prøver at have et overblik over dem. Udvalgsmedlemmerne deltager i så mange B&U-aktiviteter så muligt for at se og høre hvad, der sker i foreningerne og regionerne. De spotter de gode initiativer og ildsjæle og søger at sprede de gode idéer ud til andre.

Udvalgets medlemmer skriver artikler til Trin & Toner, arrangerer forskellige events, deltager hvert år i regionskonferencen, reviderer undervisningsmateriale, får idéer til nye tiltag, søger fonde, rekrutterer unge mennesker til udvalgsarbejde, varetager B&U-arbejde i Nordlek-regi og meget andet.

De vil gerne være flere i B&U-udvalget, så hvis du interesserer dig for B&U og har lyst til at varetage denne del, så kontakt formanden for B&U-udvalget og og hør mere.