Folkedans Danmarks styrelse



Formand for FD
Jan Kirk Todsen, Sønderballevej 5, Genner, 6230 Rødekro
Tlf.: 2125 1820 E-mail: jan@folkedans.dk

Næstormand for FD og formand for uddannelsesudvalget.
Trine Andersen, Lille Voldstrupvej 60, 9230 Svenstrup
Tlf.: 4037 9019 E-mail:  trine@folkedans.dk

Økonomiansvarlig og formand for økonomiudvalget.
Bent Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby
Tlf.: 5614 2045 Mobiltlf.: 2213 6172 E-mail: bent@folkedans.dk







Formand for PR Udvalget
Morten Lisberg Mouritzen, Jens Juels Vej 28, 4. sal, 5230 Odense M
Tlf.: 5070 9614 E-mail: morten@folkedans.dk




Formand for teknikudvalget.
Arne Linjordet, Jordkærvej 13, 8600 Silkeborg
Tlf.: 2965 5697  R-mail: arne@folkedans.dk

Formand for Dragtudvalget.
Anna-Margrethe Jonsson, Dalenborgvej 9, Annisse, 3200 Helsinge
Tlf. 4871 2092 E-mail: anna-margrethe@folkedans.dk


Formand for Konkurrenceudvalget.
Poul Erik Rasmussen, Lægårdsvej 5, 4653 Karise
Tlf.: 5671 0407 E-mail: poulerik@folkedans.dk

Formand for B&U udvalget
Mette Inge Baltsersen, Mølleparken 36, Vonsild, 6000 Kolding 
Tlf.: 2815 7304  E-mail: mette@folkedans.dk