Årsmøde

Folkedans Danmark skal ifølge vedtægterne afholde et årsmøde hvert år i april måned.
Dette årsmøde er Folkedans Danmarks højeste myndighed.
Se regler for deltagelse, frist for indsendelse af forslag, mindstedagsorden m.v. i Folkedans Danmarks vedtægter.

Årsmøde i ”Huset”, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.
lørdag den 22. april 2017

Ankomst kl. 09.30, hvor kaffen og et stykke morgenbrød vil være klar. Årsmødet starter kl. 10.00 og forventes, afbrudt af en frokostpause, at være færdig kl. 16.15.
Herefter vil der være meddelelser fra styrelsen, sidste nyt om Landsstævne KØST2017 og indbydelse til NORDLEK 2018 m.v.

Da mange delegerede har langt hjem, vil aftensmaden bestå i en ”to-go pose” med en sandwich og lidt drikkeligt, så der er mulighed for at spise i bilen på vejen hjem. Man er dog også velkommen til at spise på stedet, og få snakket lidt mere med venner og bekendte.
Udlevering af stemmesedler sker umiddelbart efter ankomst og inden Årsmødets start.
Hent underskrevet referat

Se vedtægter for Folkedans Danmark

Dagsorden for årsmødet 2017
Hent skriftlige beretninger.

Hent årsrapport. 

Hent forslag til arbejdsplan 2018

Se forenings oversigt med medlemstal