Årsmøde

Folkedans Danmark skal ifølge vedtægterne afholde et årsmøde hvert år i april måned.
Dette årsmøde er Folkedans Danmarks højeste myndighed.
Se regler for deltagelse, frist for indsendelse af forslag, mindstedagsorden m.v. i Folkedans Danmarks vedtægter.

Se vedtægter for Folkedans Danmark  


Årsmøde i ”Huset”, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.
lørdag den 22. april 2017

Ankomst kl. 09.30, hvor kaffen og et stykke morgenbrød vil være klar. Årsmødet starter kl. 10.00 og forventes, afbrudt af en frokostpause, at være færdig kl. 16.15.
Herefter vil der være meddelelser fra styrelsen, sidste nyt om Landsstævne KØST2017 og indbydelse til NORDLEK 2018 m.v.

Da mange delegerede har langt hjem, vil aftensmaden bestå i en ”to-go pose” med en sandwich og lidt drikkeligt, så der er mulighed for at spise i bilen på vejen hjem. Man er dog også velkommen til at spise på stedet, og få snakket lidt mere med venner og bekendte.
Udlevering af stemmesedler sker umiddelbart efter ankomst og inden Årsmødets start.


Deltagelse
Vi skal gøre opmærksom på, at en lokalforening under Folkedans Danmark på Årsmødet kan repræsenteres af en person, der ikke er medlem af den pågældende forening. Det forudsættes dog, at den pågældende person er medlem af FD og at vedkommende tilmeldes årsmødet gennem den forening, han/hun repræsenterer ved mødet og at vedkommende ikke repræsenterer en anden forening i forvejen.

Pris
Deltagelse med fuld forplejning: kr. 595,00

For deltagere der måtte ønske det, er der mulighed for overnatning fra fredag til lørdag for kr. 400,00 pr. person. Denne pris er inkl. morgenmad.
Evt. overnatning bestilles på tilmeldingsblanketten.

Tilmelding senest 24. marts.

Tilmeldingsblanket til årsmøde 2017