Årsprogram for Folkedans Danmark 2017

 Startdato  Slutdato  Arrangement  Arrangør
1. kvartal 2018   Dommerkursus  Folkedans Danmark