Dragter

Vores flotte farverige dragter er vores kendemærke, og vi bruger dem gerne ved særlige lejligheder såsom stævner og opvisninger. Til en almindelig danseaften danser man i sit almindelige tøj. Man behøver altså ikke at have en dragt for at danse folkedans, og mange af vore medlemmer har danset i flere årtier uden at have en.

Folkedans Danmark har stor viden erfaring inden for dragtsyning. Det kan bedst illustreres ved at vores dragtuddannelse, foruden egne medlemmer, har  deltagere fra den danske museumsverden. Der er tillige deltagere fra Norge, hvor man har meget stolte dragttraditioner, og hvor man i udstrakt grad bruger dragterne til fester o.l. 

Dragtudvalget deltager også i nordisk dragtsamarbejde – hvert 3.år afholdes der Nordisk Dragtseminar.
Vil du læse mere om dragterne gå ind på www.folkedragt.dk