Aktiviteter  2018

Hvis du ønsker at få et arrangement med i aktivitetskalenderen, skal du sende en mail til FolkedansRegSj.PR@gmail.com med information om arrangementet og gerne vedhæftet en invitation til arrangementet. 

Aktivitetskalenderen opdateres indenfor 1 uge. Du vil altid modtage en bekræftelse, når dit arrangement er lagt online. 

Oversigt over tidligere år  2016  
2017Dato Tid Begivenhed  Arrangeres af:

APRIL 

MAJ 
03-05-2018  NY 19.30 Sommerdans, Odinsvej 18, Høng  Folkedanserforeningen Maj 1986 Høng
05-05-2018
             AFLYST
Leg med dans, Seminarieparken 2, Holbæk

Instruktør: Henrik Larsen og Ingelise Rasmussen

Musik: Trias

FD Region Sjælland
07-05-2018 15.00-17.00 Sommerdans, Foredragssalen, Ølby Center nr. 55 Køge Folkedanserforening
08-05-2018 19.30 Åbent hus, Snoldelev Sognegård, Snoldelev Bygade 21A, Gadstrup  
Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug


17-05-2018  NY 19.30 Sommerdans, Odinsvej 18, Høng  Folkedanserforeningen Maj 1986 Høng
24-05-2018  NY 19.30 Sommerdans, Odinsvej 18, Høng  Folkedanserforeningen Maj 1986 Høng
24.-27.-05.2018 
Dansefestival, Bornholm Bornholms Folkedansere og Team Bornholm

JUNI 
02-06-2018 

Landsfinale i Regionsmesterskab

 FD
04-06-2018 15.00-17.00 Sommerdans, Foredragssalen, Ølby Center 55 Køge Folkedanserforening
16.06.2018 14.00
Midsommerstævne, Højerup, Stevns Klint
Region Sjælland, Stevns Folkedansere


XX.06.2018
Træning til Nordlek i Falun  Region Sjælland

JULI 
02-07-2018 15.00-17.00 Sommerdans, Foredragssalen, Ølby Center 55 Køge Folkedanserforening
10.-15.07.2018

Nordlek , Falun, Sverige

Infobrev 18.10.17
 Nordlek 

AUGUST 
05.08.2018 10.00-16.00
Folkedansens dag, Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk

 Invitation   Tilmelding


Region Sjælland
XX.08.2018

Håndværkets dag, Frilandsmuseet Maribo

 Region Sjælland
XX.08.2018
Frivillighedsseminar
Region Sjælland

06-08-2018 15.00-17.00 Sommerdans, Foredragssalen, Ølby Center nr. 55 Køge Folkedanserforening
17.-19.-08-2018
Efteruddannelseskursus, Høng
Region Sjælland


 23-08-2018 19.30
Træning i Ringsted mhp. opvisning til Folkedansens dag på Frilandsmuseet, Lyngby ( tilmelding) og Folkedansens dag i Tivoli ( tilmelding)
NY SVARFRIST 2. JUNI 2018
 Region Sjælland
 29-08-2018 19.30
Træning Faurbo (Nordvestsjælland) mhp. opvisning til Folkedansens dag på Frilandsmuseet, Lyngby ( tilmelding) og Folkedansens dag i Tivoli ( tilmelding)
  
 Region Sjælland

SEPTEMBER
02-09-2018

Dansens Dag, Frilandsmuseet, Lyngby
 Tilmelding

Region Hovedstaden og Sjælland
08.-09.-09-2018
Smutten træning og opvisning i Tivoli  Region Hovedstaden og Sjælland samt deltagende foreninger
09-09-2018 10.00-18.00 Folkedansens Dag, Tivoli
 Tilmelding
Region Hovedstaden og Sjælland, FD
22-09-2018

Temadans

 Region Sjælland

OKTOBER
06-07.10.2018
Danse og spilletræf, Store Heddinge skole, Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge

 FD Region Sjælland og Hovedstaden, Gladsaxe Spillemandslaug, Køge Spillemandsforening, Stevns Folkedansere, Stevns Musikskole
13.10.2018
Dragtdag
 Region Sjælland

27-10-2018 18.00-23.30
Høstfest, Firhøjskolen

Faurboegnens Folkedansere
27-28.10.2018

B&U Smutten i Holeby

Region Sjælland

NOVEMBER 
02-11-2018 19.30
Legestue, Lynge Forsamlingshus Sorø og Omegns Folkedanserforening
04-11-2018
Tips og Tricks - instruktion i pardans FD, Region Sjælland og Hovedstaden
10-11-2018 12.00-16.30
Løvfaldsfest, Firhøjskolen

Faurboegnens Folkedansere
17-11-2018 18.00
65 års fødselsdagslegestue, Holbæk Seminarium

Vipperød og Omegns Folkedansere

DECEMBER