Dommerkursus 1. kvartal 2018

Nærmere detaljer kommer snarest.

Formål: 

Formålet med dommerkurset er dels at få uddannet flere dommere, dels at give interesserede instruktører indsigt i, hvordan der bedømmes ved konkurrence eller ved DM. 
Alle, der har gennemført instruktøruddannelsen for voksne eller B&U hos LDF eller DGI eller har undervist et hold i nogle år, kan optages på kurset. 
Skulle du være i tvivl om, hvorvidt du kan optages, ret da henvendelse til underviseren. 
  • Deltagerne forventes at have læst koncepterne for DM for hold- og pardanse-konkurrencen samt koncept for regionsmesterskab for pardans og koncept for landsfinale for regionsmestre. Med koncepterne som udgangspunkt vil vi tage en snak om dommerrollen og de beslutninger, man som dommer må træffe
  • Vi vil komme ind på ligheder og forskelle i bedømmelsen af par- og opstillingsdanse i forhold til bedømmelsen i disciplinerne, frit og obligatorisk program
  • Vi vil berøre emner som beskrivelseslæsning, fatninger, svikt, udstråling, kropsholdning, rytmik, trin og helheder samt vægtningen af disse i de enkelte konkurrencediscipliner
  • Vi vil grave dybere end beskrivelserne og arbejde med, hvilke elementer et dansetrin består af. Snakke om hvad der er afgørende for kvaliteten af den dans, der bliver resultatet. Dette for at fokusere mere på graden af dans for det enkelte par/den enkelte gruppe, og mindre på rigtigt eller forkert
  • Dagen vil indeholde mest mulig praktisk bedømmelse af dansere, både enkelte par, flere par sammen og opstillingsdanse.