Fremtiden


Styrelsen arbejder hele tiden med at forbedre Folkedans Danmarks forhold. Det omfatter udvikling af vores uddannelser så løbende de tilpasses foreningernes behov, også konceptet for konkurrencer udvikles hele tiden. 

Styrelsen har lige ledes været igennem en proces, hvor vi har udviklet visioner og strategier. Dette er naturligvis en løbende proces, så vi står rustede til at møde fremtidens krav.