Folkedans Danmark og Spillemandskredsens medlemsblad "Trin & Toner" 

Bladet udkommer fra første januar 2018 8 gange om året. Det behandler emner om folkedans,  dragter, spillemandsmusik og alle de aktiviteter, der knytter sig til disse begreber. Der er bl.a. oplysninger om regionernes arbejde, og vi ser gerne, at de enkelte medlemmer deltager i debat om tingene. Endelig er bladet flittigt brugt til annoncer vedrørende foreninger, dragter m.m.
Alle medlemmer får bladet (ét blad pr. husstand). 
 
For ikke-medlemmer koster bladet: Årsabonnement: kr. 190,00 
Udlandsabonnement: kr. 110,00 
Vedrørende abonnement på medlemsbladet: Kontakt sekretariatet på tlf. 66 18 58 60 eller E-mail trinogtoner@folkedans.dk.

Indlæg til bladet sendes pr. e-mail til trinogtoner@folkedans.dk - alternativt pr. post til sekretariatet.

 
Du kan også hente bladene som pdf-filer.
Klik på billedet for at hente det ønskede nummer.
Hvis du har lyst til at se ældre numre så hent dem i arkivet. 


       
 Nr. 1 januar 2017  Nr. 2 marts 2017  Nr. 3 juli 2017  Nr. 4 november 2017


Deadlines Trin & Toner 2018

Nedenfor følger en oversigt over deadline for indsendelse af indlæg til de forskellige numre af bladet samt hvornår bladet udkommer.
Blad nummer   Deadline    Udgivelse 

4 - 2018

23.04.2018 

17.05.2018

5 - 2018

06.06.2018 

28.06.2018

6 - 2018

28.08.2018 

20.09.2018

7 - 2018

09.10.2018

01.11.2018

8 - 2018

20.11.2018 

13.12.2018


Husk venligst:
  • at indlæg bedes fremsendt som word-filer uden specielle skrifttyper, indsatte fotos, tekstbokse, clip art eller andet ”tingeltangel” – altså bare ren tekst
  • at billeder bedes fremsendt som separate jpg-, tiff- eller gif-filer. Billeder indsat i et word-dokument kan ikke bruges
  • at man ikke kan forvente, at indlæg, der er indsendt for sent, kommer med i det ønskede nr. af bladet
  • at redaktionen i tilfælde af ”pladsmangel” i et nr. forbeholder sig ret til at udsætte et indlæg til et kommende nr. af bladet
  • at rejsebeskrivelser max. må fylde 3.000 anslag (inkl. mellemrum). Send gerne billeder med
  • at al materiale skal sendes til trinogtoner@folkedans.dk
  • at checke, at du får en bekræftelse på redaktionen på, at din mail er modtaget