Folkedans Danmarks udvalg


Folkedans Danmark er bygget op med forskellige udvalg under styrelsen, og der er også  forskellige udvalg i regionerne. Folkedans Danmark har et antal udvalg og arbejdsgrupper, og her kan du læse hvem, der sidder i udvalgene og hvad de laver.