Folkedans Danmarks dragtudvalg har mange aktiviteter, blandt de vigtigste kan nævnes:

Dragtudstillinger

I forbindelse med landsstævner arrangerer dragtudvalget ofte udstillinger i samarbejde med det lokale museum over et udvalgt tema. 

Butik

Hvis man vil sy en folkedragt er det muligt at købe materialerne i foreningens egen butik.

Link til Netbutik  

Den vigtigste aktivitet er nok vores dragtuddannelse, som uddanner instruktører i syning af folkedragter:

Instruktøruddannelse DRAGT

En praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter. Uddannelsen er baseret på at formidle en viden om danske folkedragter og de teknikker, man har brug for ved rekonstruktion af dragter til brug for folkedans, men der er den sidegevinst, at teknikker og mønstre i høj grad inspirerer til ny anvendelse i moderne tekstiler.

Uddannelsen giver en kompetent indføring i de danske folkedragter samt kulturarven indenfor tekstilformidling, og henvender sig til alle tekstil- og dragtinteresserede i Norden.

Uddannelsen er baseret på faste hold efter det antal år, man har deltaget, men med fællestimer om aftenen. Den omfatter 6 hold, som skal tages i rækkefølge. Ved afslutningen har man gennemgået de grundlæggende teknikker, som vi finder brugt på danske folkedragter, indenfor tilskæring, sy teknik og broderi.
Man får desuden gennem foredrag og studier af landlige klædedragter fra 1750 til 1860 kendskab til den kulturhistoriske baggrund i den periode, hvor dragterne blev brugt.   
  
Vil du vide mere om Instruktøruddannelsen Dragt så hent en  folder her