Stævner


Landsstævner
I to ud af tre år afholdes i juli måned et landsstævne i samarbejde med Spillemandskredsen. Stævnet strækker sig som regel over 5 dage, og indeholder en lang række aktiviteter som opvisninger, legestuer/baller, dansekurser, udflugter, udstillinger og så selvfølgelig en masse socialt samvær. Programmet er i første omgang lagt for voksne deltagere, men der er altid specielle programmer for Børn og unge.

Man prøver at planlægge så man igennem en årrække kommer Danmark rundt, og på den måde lærer hele landet at kende. 

Barnlek
Barnlek afholdes hvert tredie år og er et nordisk stævne for Børn og Unge. 
Barnlekstævnerne går også på omgang mellem alle de nordiske lande.
Seneste Barnlek var i juli 2017 i Klaksvig på Færøerne.


B&U-stævner
For børn og unge holdes der hvert år 2 B&U-stævner.
Vest for Storebælt er det Folkedans Danmarks regioner der sammen med en lokalforening står for arrangementet. Folkedans Danmarks B&U udvalg er med til at sørge for at finde ny lokalforeninger til at stå for kommende stævner samt hjælper med at søge fonde og puljer ved FD.
Øst for Storebælt er det Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne der sammen med en lokalforening arrangerer stævnet. I begge tilfælde er der opvisninger, legestuer og hyggeligt samvær, foruden de tiltag som arrangørerne finder på ved det enkelte stævne.

Regionsstævner
Foruden de her nævnte afholder de enkelte regioner landet over en række stævner.
Læs mere om de enkelte stævner på regionssiderne.