Aktivitetsplan for Folkedans Danmark 2018

 Startdato  Slutdato  Arrangement  Arrangør
 08-09-2018  14-09-2018  Dragtinstruktøruddannelsen  Folkedans Danmark
 28-09-2018    Styrelsesmøde  Folkedans Danmark
 29-09-2018    Fællesmøde for Folkedans Danmark og Spillemandskredsens styrelser  Folkedans Danmark og Spillemandskredsen
 29-09-2018    Frivilligseminar i Varde  Folkedans Danmark, Spillemandskredsen og Varde Folkedansere
 03-11-2018  04-11-2018  Styrelsesmøde  Folkedans Danmark
 10-11-2018    Dommerkursus  Folkedans Danmark