Sekretariat

På Folkedans Danmarks sekretariat i Odense har

vores dygtige sekretær Dorthe Topp Larsen styr

på alle vore aktiviteter.

Det er Dorthe du får i røret, når du ringer til Folkedans Danmark.

Folkedans Danmark 

Enrumvej 6A 

5270 Odense N 

Tlf. 6618 5860 

E-mail: folkedans@folkedans.dk 


Nordea bank, kortart 73 kreditornummer 87284263

  Iban nr. DK282000 6879 804 718 SWIFT/BIC: NDEADKKK

CVR nummer: 28 43 33 28


Telefon- og åbningstid på sekretariatet

mandag til torsdag fra kl.10.00 – 13.00 + torsdag fra 15.00 - 16.30

fredag lukket